6. PZ: Stropkov - Vranov 1:0

► KONIEC JESENNEJ ČASTI ◄
                                                                        Prečítané