Ako ďalej vo Vranovskom futbale

► 29.-30.06.2024 - Turnaj v Medzilaborciach ◄
Ako ďalej vo Vranovskom futbale - stanovisko správnej rady

Na úvod by som rád pripomenul situáciu, za ktorej sa súčasné vedenie MFK Vranov a. s. dostalo k riešeniu diania okolo futbalu vo Vranove. V mesiaci november 2012 odstúpili členovia predstavenstva z funkcií a 31.1.2013 boli na zasadnutí akciovej spoločnosti zvolení do predstavenstva pracovníci MsÚ s jedinou úlohou a to zachrániť pre Vranov 3. ligu a dať do poriadku financie. Ako sa nám to podarilo, je už históriou, ale pre tých, ktorí veľmi rýchlo zabúdajú to radšej pripomeniem. Začali sme s rozpočtom 100.000 Eur a záväzkami v sume 102.000 Eur po lehote splatnosti. A-mužstvo bolo predposledné so ziskom 11 bodov a pasívnym skóre 17:24. Jarnú časť sme začali s trénermi Mirom Jantekom a Romanom Lazúrom, manažérom Mirom Kužmom, samo-zrejme bez náležitej zimnej prípravy. Podriadili sme celú činnosť boju o záchranu. Stal sa malý zázrak a skončili sme na 10 mieste so ziskom 41 bodov a aktívnym skóre 41:36. Správna rada v novom zložení prijala zásadu, že nebude vstupovať do rozhodovania trénerov a manažéra. Zabezpečovala ekonomický chod klubu, technické podmienky a celú agendu okolo fungovania MFK. Rozpočet na rok 2013 nám mestské zastupiteľstvo navýšilo na 150.000 Eur a ostatné aktivity nám priniesli ďalších 15.000 Eur.

Po skončení jarnej časti 2013 malo skončiť aj pôsobenie správnej rady v zložení zástupcovia MsÚ. Neobsade-né boli dve miesta v správnej rade a funkcia prezidenta. Napriek viacerým jednaniam uskutočneným primátorom mesta sa nepodarilo nájsť ľudí, ktorí by mali o túto prácu záujem. Neostávalo nám nič iné, len pripraviť podmienky na úspešné účinkovanie v súťažnom ročníku 2013/14. Nebol dôvod meniť koncepciu, ktorej základom bolo budovanie mužstva na vlastných odchovancoch, v čom výrazne pomohol Miro Jantek, ktorého zásluhou sa nám podarilo zapracovať do A-mužstva mladých talentovaných hráčov.

Súťaž začala 3.8.2013 a víťazstvo 0:1 v Námestove nás povzbudilo. Káder hráčov a realizačný tím ostal nez-menený, nebol čas ani dôvod meniť fungujúci systém. Do Prešova sa vrátil jeden z kľúčových hráčov Jano Ha-tok. Jesennú časť je ťažko hodnotiť, keď sme skončili na poslednom mieste so ziskom 12 bodov a skóre 12:29. Nepomôžu ani výhovorky na dlhodobé zranenia kľúčových hráčov Lazúra, Nováka, Kulicha. Vzhľadom na finan-čnú situáciu v klube a skutočnosť, že sa z 3.ligy v tomto ročníku nezostupuje pre reorganizáciu, žiadne posily sme nehľadali a súťaž odohrali poväčšine naši odchovanci. Z nevydarených zápasov sme nerobili tragédiu. Na rozhodujúce zápasy v mesiaci október 2013 sme pre hráčov navrhli mimoriadne odmeny, no výsledok bol pre nás veľkým sklamaním. Zo 4 zápasov sme nezískali ani bod a potupná bola najmä prehra 0:3 doma s Popradom nie tak výsledkom, ako predvedeným výkonom. Posledný zápas s Martinom sme nezvládli a remíza nás usadila na posledné miesto v tabuľke. Všetkým bolo jasné, že takto to ďalej nemôže fungovať.

Správna rada riešila v roku 2013 hlavne finančné otázky, bolo viacero exekúcii a pôžičiek, ktoré nás ohrozovali aj existenčne. Napriek tomu sa nám v tejto oblasti podaril husársky kúsok, konsolidovali sme financie, vyrovnali sme záväzky z predchádzajúceho obdobia vo výške viac ako 50.000 Eur (pôžičky, doprava, tréneri a hráči, poisťovne, exekúcie) a to všetko zo schváleného rozpočtu. Snažili sme sa ušetriť na energiách, vymenili sme systém kúrenia na štadióne, zateplili hornú časť tribúny a vymenili okná, opravili zatekajúcu strechu a havarijné stavy. Zo sponzorského príspevku Bukózy a jej majiteľa Ing. Jána Ďuriana sme opravili časť sedadiel na tribúne a korze. Podotýkam, že štadióny MFK sú majetkom mesta a mesto znáša všetky náklady na ich prevádzku. Aj napriek všetkým týmto ekonomickým problémom mali hráči počas celej jesene vytvorené nadštandardné podmienky a finančné zabezpečenie a k tomu vyrovnané všetky staré podlžnosti. Nespomenul som v tomto príspevku oblasť mládeže a mládežnícky štadión na RO. K tejto téme bude pripravené samostatné zhodnotenie, vrátane opatrení, do konca mesiaca marec 2014.

Počas zimnej prestávky sme jednali so sponzormi, hľadali možnosti ako posilniť káder. Museli sme prijať aj nepopulárne opatrenia vo finančnej oblasti, aj vo vzťahu k trénerom a hráčom. V prvom rade sme hľadali riešenia, ako sa odpútať z posledného miesta. Po viacerých rokovaniach s pánom Jánom Drozdom, ktorý nám ako sponzor veľmi pomohol aj v roku 2013, za čo sa mu aj touto cestou chcem verejne poďakovať v mene MFK, sme začali veci riešiť. Po dohode bol ako hlavný tréner vybratý Jozef Valkučák, ktorému sme vysvetlili, o čo nám ide a dohodli podmienky spolupráce. Miro Jantek je asistentom a zároveň trénerom staršieho dorastu s tým, že úloha budovať mužstvo na našich odchovancoch je naďalej vysoko aktuálna. Spolu s Tomášom Komárom ako manažérom mládeže, zodpovedajú aj za celkovú koncepciu a prácu s mládežou v MFK, samozrejme, za aktívnej pomoci všetkých kvalifikovaných trénerov mládeže.

Správna rada zmenila svoje rozhodnutie začať so zimnou prípravou až 1.2.2014. Príprava na jarnú časť súťa-že začala 13.1.2014, nakoľko tomu prialo počasie a vedeli sme to prefinancovať za pomoci pána Drozda. Prípravu zhodnotil hlavný tréner v minulom čísle spravodaja, preto sa k tomu nechcem vracať. Spomeniem len hodnotenie zo zasadnutia správnej rady MFK zo dňa 5.3.2014, kde je konštatované, že zimná príprava bola veľmi dobrá, vrátane týždenného sústredenia vo Vysokých Tatrách. Realizačný tím vybral prípravné zápasy s druholigovými celkami, ktoré nám jasne ukázali, kde sa naše mužstvo nachádza. Nebolo iné riešenie, ako siahnuť po posilách so skúsenosťami. Odišli nám skúsení hráči ako Lazúr, Novák, obnovili sa zdravotné problémy u Kulicha.

Aj touto cestou chcem v mene MFK Romanovi Lazúrovi a Jánovi Novákovi poďakovať za vykonanú prácu v našom klube. Mali by ich nahradiť Miro Lauko a Gabo Pisárik, ktorí už majú druholigové skúsenosti a talento-vaný hráč z Giraltoviec Lukáš Vojta. V príprave sme skúšali aj talentovaných dorastencov, z ktorých najmä An-drej Gaži preukázal svoje schopnosti a presadil sa do A-mužstva. Prajem im, aby sa vo Vranove dobre cítili a pomohli nám v plnení našich cieľov. Tieto nie sú pre jarnú sezónu nijako skromné. Máme za cieľ skončiť do 8 miesta v tabuľke, čo by malo zabezpečiť pre Vranov účasť v novovytvorenej 2.lige. Po dohode so sponzorom sme vytvorili také podmienky pre hráčov a realizačný tím, aby táto úloha mohla byť splnená a čo je dôležité, máme ju finančne zabezpečenú do konca roka 2014 aj v prípade postupu. Ešte raz zopakujem, že hráči majú vytvorené nadštandardné podmienky v 3.lige a je na nich a realizačnom tíme, aby stanovené ciele splnili. Toto sa nám podarilo zabezpečiť dohodou a spoluprácou s pánom Jánom Drozdom, ktorí si nepraje, aby sme finančné aktivity a podporu zverejňovali, čo samozrejme správna rada rešpektuje. Do realizačného tímu sa vrátil ako lekár MUDr. Peter Čandik a ako masér Vlado Petro.

Vylosovanie jarnej časti máme priaznivé a zo 4 zápasov máme 3 domáce. Aj napriek všetkému vynaloženému úsiliu sme v 16.kole neuspeli a remíza 0:0 s Námestovom nás nikam neposunula. Zopakujem, že je iba na hráčoch a realizačnom tíme, ako sa s tým vyrovnať. Zo strany správnej rady MFK, mesta, primátora a poslancov, ešte raz pripomeniem aj vďaka pánovi Drozdovi, ako aj ostatným sponzorom, majú na to vytvorené všetky podmienky. Chcem poprosiť všetkých fanúšikov o podporu a pomoc pri plnení týchto cieľov. Verím, že už zápas s našim tradičným a nepríjemným rivalom Lipany, bude odrazovým mostíkom z posledného miesta. Za správnu radu môžem ešte raz konštatovať, že urobíme všetko pre to, aby sa nám tieto ciele podarilo naplniť. Nie sme profesionálny manažment, ani spasitelia Vranovského futbalu, robíme si len prácu popri svojich funkciách, podotýkam bez nároku na odmenu, na úkor svojho voľného času, lebo nemáme zatiaľ iné riešenie. Určite ani naše pôsobenie nie je bez chýb, ale snažili sme sa z nich poučiť a urobiť všetko pre to, aby futbal vo Vranove napredoval. Bohatá história nášho klubu si zaslúži to, aby sa v našom meste hrala dru-holigová súťaž. Preto Vás všetkých prosím, aby sme spojili svoje sily a pomohli splniť tento cieľ. Všetkým Vám ďakujem za pochopenie a podporu.

Za správnu radu MFK : Jozef Uhlík

                                                      Prečítané