Pozítivné ohlasy sa dostali aj ku mne

► Remíza v Giraltovciach 1:1 (0:0) ◄
                                                                        Prečítané