Slovenský pohár po novom

► V sobotu o 16:30 hod. hráme v Námestove ◄
SLOVENSKÝ POHÁR PO NOVOM ! ! !

Účastníci:
1. liga: 12 družstvá
2. liga: 20 ("B" družstvá nehrajú)
3. liga: BFZ: 16, ZsFZ: 18, SsFZ: 15, VsFZ: 13
4. liga: BFZ: 28, ZsFZ: 29, SsFZ: 31, VsFZ: 32
CELKOM možných účastníkov: 214
1. kolo 26.07. - 27.07.2014:
Právo hrať má 182 družstiev 3. a 4. ligy. Z nich do druhého kola postupuje 96 (podľa počtu prihlásených, niektoré družstvá majú voľný žreb).
2. kolo 12.08. - 13.08.2014:
Hrá 96 družstiev postupujúcich z prvého kola + 32 družstiev 1. a 2. ligy. Do 3. kola postupuje 64 víťazov. Platí územné rozdelenie východ – západ, avšak s výnimkou klubov 1. ligy. Kluby 1. a 2. ligy budú nasadené.
3. kolo 09.09. - 10.09.2014:
Hrá 64 postupujúcich družstiev z 2. kola. Do 4. kola postupuje 32 víťazov. Platí územné rozdelenie východ – západ, avšak s výnimkou klubov 1. ligy. Kluby 1. ligy budú nasadené.
4. kolo 14.10. - 15.10.2014:
Hrá 32 postupujúcich družstiev z 3. kola. Do 5. kola postupuje 16 víťazov. Kluby 1. ligy budú nasadené. Neplatí územné rozdelenie východ – západ.
5. kolo (osemfinále) 11.11. - 12.11.2014:
Hrá 16 postupujúcich zo 4. kola. Do štvrťfinále postupuje 8 víťazov. Žrebuje sa voľne, bez teritoriálneho rozdelenia a nasadenia.
6. kolo (štvrťfinále) 17.03. - 18.03.2015:
Hrajú 8 víťazi z 5. kola. Do semifinále postupujú 4. víťazi. Hrá sa na jedno stretnutie.
7. kolo (semifinále) 07.04 - 08.04.2015, odvety 21.04. - 22.04.2015:
Hrajú 4 víťazi zo štvrťfinále. Do finále postupujú dvaja víťazi. Hrá sa dvojkolovo na odvety.
8. kolo (finále) 01.05.2015:
Stretnutie na štadióne schválenom VV SFZ.
- Stretnutia (okrem finále) sa v prípade nerozhodného výsledku nepredlžujú. O postupujúcom rozhodnú kopy zo značky pokutového kopu.
- V 1. až 4. kole platí zásada, že kluby z nižšej súťaže hrajú stretnutie na domácom štadióne.
- V osemfinále a štvrťfinále platí zásada, že v prípade rozdielu 2 súťaží, kluby z nižšej súťaže hrajú stretnutie na domácom štadióne.
Okrem víťaza pohára, bude vyhlásený aj najúspešnejší klub z klubov 3. a 4. líg, ktorý získa do trvalého vlastníctva pohár venovaný SFZ a vypísanú finančnú odmenu.
O najúspešnejšom FK rozhodnú nasledujúce kritériá:
- postup klubu do najvyššieho kola súťaže;
- gólový rozdiel zo všetkých odohraných stretnutí (v prípade rozdielneho počtu stretnutí, počnúc 2. kolom);
- vyšší počet strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí (v prípade rozdielneho počtu stretnutí, počnúc 2. kolom);
- ak sú tieto kritériá rovnaké, zohrajú družstvá vzájomné stretnutie na neutrálnom ihrisku alebo si rozdelia vypísanú finančnú odmenu, na základe rozhodnutia ŠTK.
                                                                        Prečítané